El polígon d’entrevies

La posguerra va suposar un període de fort estancament, amb una lenta recuperació de l’economia. A poc a poc, el govern va afavorir l’obertura a l’exterior, fet que va suposar la pèrdua del pes de l’agricultura i la desaparició de les indústries artesanals. En l’impàs de finals dels anys 50, l’ajuntament de Tarragona es proposà atraure indústries amb la creació d’un polígon; a l’aventura s’hi van apuntar 6 empreses, vinculades a la indústria mecànica.

entrevies