El polígon sud

Des del 1963, es van establir les primeres grans fàbriques petroleoquímiques (IQA, ASESA i DOW), les quals van convertir la zona en un centre productiu a escala europea. L’espai d’unes 800 ha. es va situar prop del litoral, en els termes de Tarragona i Vila-seca. Les empreses estaven especialitzades en la transformació dels derivats del petroli, i optaren per la concentració industrial, per tal de rendabilitzar recursos i serveis i estalviar en transport.

poligon-sud