El problema de l’aigua

L’augment de la població i la gran indústria van demandar més aigua, en un indret històricament sec, amb una pluviometria i un cabdal fluvial irregulars i estacionals. L’increment del consum va provocar la sobrexplotació dels aqüífers costaners. Una societat regulava les captacions fins al dipòsit de Bonavista i en feia la distribució. Les mines es van salinitzar i van crear un greu problema d’abastament, no solucionat fins al transvasament de l’Ebre.

problema-aigua