El Polígon industrial del Francolí

La dècada dels anys 60, s’obria plena d’esperances, però també amb nombrosos interrogants, ja que alguns sectors tradicionals no van saber adaptar-se a les noves realitats. L’ajuntament va prosseguir amb la seva política de promoció industrial, en cercar capitals exteriors i crear un polígon que va acollir, primer, magatzems i indústries mitjanes diversificades i, després, ja relacionades amb instal·lacions petroleoquímiques.

francoli