L’Edifici de la Caixa

Aquest bloc dels anys 50, d’Antoni Pujol i Sevil (1902-2001), mostra un retorn a les fórmules tradicional. El xamfrà, de 7 pisos, presenta una torre de dues plantes rematada per un rellotge i franquejada per balustres i dues escultures. La combinació del totxo i la  pedra natural contrasta amb els acabaments amb frontons corbs i triangulars, així com l’emmarcament de la porta principal amb pilastres dòriques i escultures de deesses obrades per l’artista Salvador Martorell (1895-1968).

dsc_7090_web