La basílica del Parc Central

Prop de la basílica de la Tabacalera va ser excavada, l’any 1994, una nova basílica també cristiana. Les restes aparegueren al solar de l’actual Parc Central. El conjunt basilical es trobava al costat d’una via romana que enllaçava les dues edificacions en un  eix que connectava la ciutat i el port amb la Via Augusta a través del pont romà, aixecat sobre el Francolí (Tulcis). Datada en la primera meitat del segle V, aquesta basílica estigué en ús menys d’un segle. El temple presenta tres naus i transsepte, amb absis i contraabsis, orientada cap a l’est, i precedida per un atri amb una probable font central. Al costat del seu absis quadrangular té adherides dues petites estances, amb funcions de sagristia i de lloc de conservació dels objectes relacionats amb el culte. Als peus de l’església i inserit a l’atri es documentà un recinte funerari quadrangular amb una tomba principal. A l’interior de l’església s’hi han pogut excavar 160 enterraments.  L’única placa epigràfica que s’hi ha trobat completa parla d’una beata Thecla, verge consagrada a Crist, d’origen egipci que va morir als 77 anys.

basilica-parc-central_web2