Centcelles

La vil·la romana de Centcelles, una explotació agrària habitada des del segle II aC, situada entre Constantí i el riu Francolí, aconseguí el seu màxim esplendor al segle IV. En aquest moment, construïren zones residencials i termals i es modificà una estança de planta centrada amb cúpula. La funcionalitat d’aquesta sala és incerta, ja que ignorem si va ser un mausoleu funerari; una sala de recepció o un edifici litúrgic, així com tampoc sabem qui va ser el seu titular. Alguns investigadors pensen  que va estar dedicat a Constant, fill de l’emperador Constatí, com a mausoleu funerari, altres l’adscriuen a un bisbe i altres a un personatge laic de gran influència. L’espai semiesfèric és decorat amb pintures parietals bastant deteriorades i amb uns magnífics mosaics, estructurats en quatre faixes concèntriques, separades per amples sanefes. Descobrim de baix cap dalt: una llarga  representació d’una cacera, setze espais emmarcats per columnes amb escenes bíbliques, escenes que representen les quatre estacions i  personatges entronitzats. En el zènit només es conserven dues cares. La imatge inferior correspon a Daniel a la fossa dels lleons.

http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/tarragona_centelles.html

centcelles_web