Arc de Berà

Aquest monument conmemoratiu va se construït en el punt en què la Via Augusta travessava el límit de l’ager tarraconensis, a unes 13 milles ( uns 18Km) al nord-est de la ciutat. Simbolitzava una porta d’accés al territori de Tarraco, tenint en compte que en aquell moment l’emperador construia la Via que passava precisament per sota seu. Una àrea tan extensa com la del domini romà necessitava de vies ràpides de comunicació, tant terrestres com marítimes, per al trànsit militar i comercial. Aquesta carretera unia Roma a Cadis, a través d’un camí costaner que reaprofitava una ruta més antiga (La via Hercúlea). Es va formar mitjançant carreus de notables dimensions i,  les dues façanes compten amb dos parells de pilastres estriades. Estan composades per capitells d’estil corinti i bases que sostenen l’arquitrau i tot el conjunt s’uneix als carreus de l’arcada en semicercle. Les restes epigràfiques ens mostren que l’arc fou consagrat, per disposició testamentària, per Luci Lucini Sura, fill de Luci, adscrit a la tribu Sèrgia, en honor d’August (cap els anys 15-5 aC). L’arc s’assentava sobre un potent bassament, des d’on s’aixecaven les rebranques (les sustentacions laterals de l’arc).

http://www.museutgn.com/itineraris/cat/romana/arcbera/arcbera.htmlç

arco-bara_web