El fòrum provincial

Durant el principat de l’Emperador Vespasià (69-96 dC), es va aixecar un gran conjunt monumental, que servia com a punt de trobada de les 300 colònies i municipis que depenien de la Hispania Citerior, per la condició de capital de Tàrraco. Es va estructurar en dos nivells, degut al relleu, configurant dues places porticades: a la part superior, el recinte de culte, i a la inferior, la de representació. La primera estava presidida per un temple, on es desplegaven les processors rituals i on s’oferien els grans sacrificis de 100 bous blancs (hecatombe). La inferior, el doble de gran (40.000 m2) estava envoltada per unes edificacions, estructurades amb la forma d’una U plana invertida. S’havien pensat per contenir UNS espais de reunió, l’arxiu provincialMi el tresor i LA hisenda estatals. Allí es dipositaven tots els impostos recollits abans de dur-los a Roma. Al centre es trobarien els jardins, les fonts ornamentals i, sobretot, s’exposaven les existències de les èlits locals i centrals.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=9

5278_web