Les muralles

Totes les ciutats antigues comptaven amb un recinte emmurallat que els servia per a poder-se refugiar en cas d’amenaces externes. La muralla de Tarragona era la mes antiga i gran fortificació que van bastir els romans fora d’Itàlia i, alhora, la mes ben conservada (en resten 1,2 km). Les tres torres en peu corresponen a la primera fase constructiva (cap al 200 aC), és a dir a la muralla que es va fer per tancar el campament militar d’hivernada. Cap al 150 aC, es va iniciar un segon projecte d’ampliació, en que es va engrandir tota l’estructura: l’alçada, l’amplada i el perímetre.

Tàrraco, com a base militar romana, va necessitar de la construcció d’una fortificació (de més de 4,5 quilòmetres de perímetre), per tal de protegir el campament inicial i la incipient ciutat que estava sorgint. Aquesta construcció es va bastir, de baix a dalt, amb un potent basament ciclopi (de grans blocs de pedra irregulars) i carreus encoixinats disposats a un terç en sec. Internament, estava formada per un farciment de pedres, terra i tobots. Avui encara ens trobem amb la porta nord i diverses portelles, aquestes darreres només per a l’accés dels vianants, properes a les torres que les vigilaven. 

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6900_web

Minerva

Divinitat romana d’origen etrusc identificada amb la deessa grega Atenea, que formava part de la Triada Capitolina, juntament amb Júpiter i Juno. Per influència grega, va passar de ser la protectora dels artesans, a erigir-se com a divinitat guerrera i tutora de la llibertat ciutadana, alhora que representava les arts i la cultura. La seva celebració es duia a terme el 19 de març, dia en què els escolars feien festa.

En la part superior de la torre es va descobrir, arran una ensolsiada, un fragment d’un relleu representant la deessa. mentre que a l’interior hi resta una inscripció del seu nom i externament encara s’hi identifiquen 5 rostres esculpits.

També és protectora de les arts com la deessa Atenea.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6941_web

Portella

És una porta petita que permetia a les persones accedir a l’interior de la ciutat o com a sortida ràpida dels defensors en cas d’atac. N’hi havia moltes al llarg del perímetre de la muralla (de les quals en resten 7). Se situaven al costat d’una torre, donat que així es vigilaven més fàcilment. Estan construïdes amb megàlits amb una estructura adintelladaformada per una llinda mab mides monumentals.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6918_web

La torre de l’Arquebisbe

La part inferior formada per materials megalítics és romana però en època medieval se sobre elevà  amb carreus de diversa procedència. La primera notícia la trobem el 1212, que l’anomena “dels Templers”, que n’eren els propietaris, juntament amb la portella i algunes cases properes. El 1312, s’ho quedaria tot el Paborde de la Catedral i després, l’arquebisbe, on hi establiria la seva residència.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6904_web

La lloba Capitolina

Els germans Ròmul i Rem van ser abandonats, dins un cistell, al riu Tíber, per ordre del rei Alba Longa, el seu oncle. Segons el mite els va trobar i criar una lloba i posteriorment van ser adoptats per una parella de pastors. Ja grans van retornar a la seva ciutat, van aprofitar per enderrocar el seu oncle i van proclamar rei al seu avi. Aquest, molt agraït, els va regalar unes terres per fundar una ciutat. Ròmul la va anomenar Roma (21-04-753 aC) i va traçar una línia per delimitar el recinte sagrat. Rem per demostrar que no estava ben protegit, va saltar la muralla i el seu germà el va matar. Aquesta còpia va ser un regal del govern italià a Tarragona durant els anys 30.

www.museutgn.com/historia.asp

6925_web

La porta de la muralla

En el llenç de la muralla, prop de la torre de Minerva es conserva la magnífica porta d’època tardo-republicana, anomenada dels Socors. L’obertura mostra un arc ampli de mig punt, sobremuntada per un arc de descàrrega. La seva llum denota que era apta per al trànsit de carros procedents de les grans vies. Les ciutats romanes acostumaven a tenir 4 portes, orientades als punts cardinals. Aquesta és l’única que es conserva completa, al nord, a part d’un fragment de la situada a l’est. Està seccionada per una finestra i un arc d’època romana.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6944_web

La torre de Minerva

Es troba entre el Portal del Carro i dels Socors. Aquesta torre correspon al punt més elevat de la muralla i alhora el més antic. Els soldats romans van iniciar la protecció del seu campament des d’aquesta defensa. Per aquest motiu s’han localitzat diferents elements de caràcter religiós, com a protecció als nouvinguts: una  inscripció, un fragment de relleu de la deesa i cinc caps esculpits que representarien l’esperit dels legionaris morts. Al segle XIV se n’hi deia de Vallcorba i després de Sant Magí per proximitat a aquesta capella.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6939_web

Torre del Cabiscol

Situada entre les torres de l’Arquebisbe i de Minerva la podem veure tot passejant pel Passeig Arqueològic. Rep el nom d’una categoria eclesiàstica en pertanya, a partir de l’edat mitjana  a la cúria. Al seu costat esquerre té una portella.

http://www.museutgn.com/monumentos.asp?id=12

6916_web