1. L’enigma de la Medusa. Activitats. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Hugo Prades

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 16 pàgines, 18 il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CM d’educació primària.
  • Els alumnes que hagin llegit el conte l‘Enigma de la Medusa poden prosseguir el seu treball sobre Tàrraco, mitjançant la realització d’aquests exercicis sobre les imatges. Aquest dossier comprèn la programació, les orientacions didàctiques i la resolució de les activitats.