11. L’aqüeducte romà de Tàrraco. Activitats del conte (CM). Material per als alumnes.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Àngels Boada

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 12 pàgines, 12 il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CM d’educació primària.
  • Aquest dossier completa la lectura del conte El pont del diable, en què aporta 10 activitats que ajuden a la comprensió de la lectura i faciliten el treball del vocabulari de l’observació de les imatges i de la comprensió de la història.

EL QUADERN CONTÉ:

  • Les activitats permeten desenvolupar: la identificació dels personatges, colors, accions i objectes; la interpretació de les imatges,;la interrelació de la informació; l’acoloriment d’un dibuix i l’ús del vocabulari específic.