11. L’aqüeducte romà de Tàrraco (Cicle Superior). Material dels alumnes.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Gimenez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

  • 2013, 20 pàgines en color, 32dibuixos

ISBN:

  • 84.689.1908.X

Descripció:

  • El dossier de l’alumnat està dissenyat per a la realització dels treballs de camp que es fan a l’aqüeducte. El professorat pot trobar diferents materials que podrà adaptar al nivell dels seus alumnes a la nostra pàgina web en l’apartat de Publicacions. Podeu consultar l’activitat 3 que conté nombrosos exercicis sobre la cultura romana, que us serviran com a treballs previs. Així mateix, en l’apartat de les activitats on-line hi localitzareu materials específics per al cicle superior que us poden ser útils com a treballs posteriors.
  • El quadern compta amb els següents apartats: 1. Introducció, 2. Parts de l’aqüeducte, 3. Les funcions de l’aigua, 4. La construcció d’un aqüeducte, 5. D’on es treia la pedra?, 6. La construcció, 7. L’arc, 8. Mesures, 9. Els materials, 10. El desnivell, 11. La llegenda
  • El material permet treballar: l’observació directa i la indirecta, les fonts primàries i les secundàries, la lectura, l’anàlisi i la deducció de textos i d’imatges, la interrelació de diferents tipus d’informació, la compleció d’imatges, la identificació d’objectes i parts, l’ordenació de processos i la mesura d’elements usant diferents sistemes.