12. L’aqüeducte romà de Tàrraco. Educació Secundària. Material de l’alumnat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

 

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

 

Contingut:

  • 2013, 21 pàgines en color, 32 dibuixos

 

ISBN:

  • 84.689.1908.x

 

Descripció:

  • El dossier de l’alumnat està dissenyat per a la realització dels treballs de camp que es faran a l’aqüeducte. El professorat pot trobar diferents materials que podrà adaptar al nivell dels seus alumnes a la nostra pàgina web en l’apartat de publicacions.
  • El quadern compta amb els següents apartats: 1. Introducció, 2. Parts de l’aqüeducte, 3. Les funcions de l’aigua, 4. La construcció d’un aqüeducte, 5. D’on es treia la pedra?, 6. La construcció, 7. L’arc, 8. Mesures, 9. Els materials, 10. El desnivell, 11. La llegenda medieval.
  • El material permet treballar: l’observació directa i la indirecta, les fonts primàries i secundàries; La lectura, l’anàlisi i la deducció de textos i d’imatges; la interrelació de diferents tipus d’informació; la compleció d’imatges; la identificació d’objectes i de parts, l’ordenació de processos i la mesura d’elements usant diferents sistemes.