13. El Circ. Treballs de Camp. Material del professorat.

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.
 • Marta Panadès Manresa.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 2014, 14 pàgines, 19 il·lustracions en color.

ISBN:

 • 84-688-1779-1

Descripció:

 • El quadern permet el treball in situ del Circ, mitjançant l’observació directa i indirecta, la compleció i la interrelació d’informació, l’ordenació d’un procés, la identificació de parts i característiques.

El quadern conté els següents apartats:

 1. Justificació
 2. Continguts
 3. Objectius
 4. El material va dirigit a…
 5. Temporització
 6. Es realitza a…
 7. Orientacions didàctiques
 8. Resolució de les activitats