13. El Circ. Treballs de Camp. Material del professorat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull.
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.
  • Marta Panadès Manresa.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

  • 2014, 14 pàgines, 19 il·lustracions en color.

ISBN:

  • 84-688-1779-1

Descripció:

  • El quadern permet el treball in situ del Circ, mitjançant l’observació directa i indirecta, la compleció i la interrelació d’informació, l’ordenació d’un procés, la identificació de parts i característiques.

El quadern conté els següents apartats:

  1. Justificació
  2. Continguts
  3. Objectius
  4. El material va dirigit a…
  5. Temporització
  6. Es realitza a…
  7. Orientacions didàctiques
  8. Resolució de les activitats