13. El Circ. Treballs de camp

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.
 • Marta Panedès Manresa.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 2014, 12 pàgines, 19 il·lustracions en color.

ISBN:

 • 84-688-1779-1

Descripció:

 • Després de l’estudi teòric en els treballs previs, els alumnes observaran i treballaran sobre les restes del Circ. Així, han de localitzar l’edifici, identificar les pervivències a la portalada d’accés, fer petits càlculs, identificar-ne les zones de la capçalera i la façana, comprendre el sistema constructiu de les voltes i les característiques del formigó, i la localització de les diferents parts.

El quadern conté els següents apartats:

 1. Introducció
 2. L’accés al terrat
 3. El terrat
 4. La façana del Circ.
 5. La volta de Sant Hermenegild
 6. Porta Triumphalis
 7. La volta