14. El Forum Provincial. El Pretori. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

  • 2011, 13 pàgines, 4 dibuixos  i 3 fotografies.

Descripció:

Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a  a El Fòrum Provincial. El Pretori, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

  1. Les orientacions didàctiques, amb els consells de recorregut per a fer-ne la visita, les qüestions que poden anar sorgint, les pautes de realització de les activitats, propostes de treballs posteriors…
  2. El solucionari de les activitats proposades.