26. Una nova lectura iconogràfica del sarcòfag d’Hipòlit de Tarragona (2)