15. El món de la mort. La necròpolis (ESO i Bat). Material del professorat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Giménez
  • Marta Panadès Manresa

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

  • 84-699-9813-7

Contingut:

  • 2014, 23 pàgines, 68  il·lustracions.

Descripció:

  • Material didàctic per a alumnes de l’ESO i Batxillerat que recull la visita exterior amb les actuals restes visibles. Conté les activitats de: 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. Orientacions didàctiques, 5. Solucionari. El material permet realitzar una visita al museu, amb un treball simultani i successiu sobre les ofrenes, les ares, els sarcòfags, les laudes i els símbols cristians, oferint una visió general sobre a mort de l’època. El recorregut per les restes exteriors faciliten la comprensió dels conceptes tractats prèviament.