15. El món de la mort. La Necròpolis. Material del professorat (CS)

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

  • 2011, 14 pàgines, 34 dibuixos en color i 9 fotografies.

Descripció:

Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a  de La necròpolis, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

  1. Les orientacions didàctiques referides a les diferents etapes de la seqüència didàctica, els consells per al treball al museu i dels diferents exercicis,  i la proposta d’altres exercicis com a treballs posteriors.
  2. El solucionari de les diferents activitats.