(Català) 16. La torre dels Escipions. Material del professorat