(Català) 19. La vil·la dels Munts. Material del professorat