19. La vil·la dels Munts

Autors:

 • Ada Jiménez Sales
 • Yazmine Larrañaga Sánchez
 • Núria Montardit Bofarull
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls

Dibuixos:

 • Hugo Prades

ISBN:

 • 84-689-1909-8

Contingut:

 • 2005, 56 pàgines, 42 dibuixos, 1 mapa, 6 fotos, 4 plantes i 1 làmina d’adhesius.

Descripció:

 • Material didàctic adreçat als alumnes d’ESO, CF i BAT.
 • A través de les diferents activitats teòriques i de l’experimentació de diferents objectes i productes es proposa la contextualització i la comprensió del jaciment i de la vida quotidiana romana, segons les diferències sòcioeconomiques.

EL QUADERN CONTÉ:

Treballs previs:

 • Els nois i les noies treballaran diferents aspectes que els aproparan al concepte de vil·la romana. Així, tracten la localització de les vil·les a Catalunya, els topònims, les fonts primàries indicatives dels indrets ideals per a un romà per a la seva ubicació, les parts i les funcions, l’explotació agrària i els habitants d’una vil·la.
 • Alhora, avançaran alguns conceptes sobre la vil·la dels Munts i de les principals construccions.

Treballs de camp:

 • Els alumnes ja  en el jaciment, comencen per repassar el conceptes apresos en els treballs previs, com són: què és una vil·la, quan s’inicien i on;  distingeixen, a més, els dos principals models. Analitzen quines són les condicions òptimes en la seva localització, fan un repàs cronològic i diferencien les parts i les funcions de la vil·la, els sistemes de captació i d’emmagatzematge de l’aigua i observen els principals habitacles i les restes decoratives.
 • Un cop a les termes, els alumnes compten amb elements reconstructius (objectuals i visuals), de tal manera que puguin comprendre el procés i el ritual realitzat a l’edifici. Han de col·locar uns adhesius referits als objectes emprats en cadascun dels espais de les termes.

Treballs posteriors:

 • Com a conclusió del treball, els alumnes han d’elaborar una guia turística sobre l’indret, en la qual han de fer una síntesi de tots els conceptes treballats fins al moment.