21. De l’ou a la poma (CS i ESO). Llibre III: Els àpats

Autors:

 • M. Antònia Ibàñez Serrahima
 • Ada Jiménez Sales
 • Yazmine Larrañaga Sánchez
 • Núria Montardit Bofarull
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

Correcció lingüística:

 • Màrius Pont.

ISBN:

 • 84-68895849.

Contingut:

 • 2004, 28 pàgines, 34 dibuixos en blanc i negre i 4 fotos.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària i als del 1r cicle de l’ESO.
 • Aquest és el tercer quadern de l’activitat de l’Ou a la poma (2) , referit als àpats.
 • La seqüència s’inicia amb la classificació dels diferents àpats i dels productes del bagul que s’han d’identificar i situar, segons pertanyin a l’esmorzar, el dinar o el sopar. En ser la cena la menjada més important, els alumnes han d’ordenar unes imatges que reflecteixen el ritual i les parts dels sopars romans. Alhora observaran com eren els triclinis a les cases benestants, a través de les reconstruccions visuals i textuals. A partir d’un llistat de preus publicats el 301, els alumnes poden comparar els aliments pel seu valor monetari i contraposar-los amb els de l’actualitat; la qual cosa els permet de fer algunes activitats segons els diferents pressupostos pertanyents a cada grup econòmic. Així mateix, es proposa un treball comparant una mateixa paraula amb d’altres llengües (romàniques i germàniques). D’altra banda, el mosaic dels peixos del MNAT possibilita el reconeixement d’animals, alguns d’ells del consum alimentari.