21. De l’ou a la poma (CS i ESO). Llibre II: La cuina

Autors:

 • M. Antònia Ibàñez Serrahima
 • Ada Jiménez Sales
 • Núria Montardit Bofarull
 • Jordi Tortosa Giménez
 • Yazmine Larrañaga Sánchez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

Correcció lingüística:

 • Màrius Pont.

ISBN:

 • 84-68895830.

Contingut:

 • 2004, 20 pàgines, 61 il·lustracions en blanc i negre.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes  de cicle superior d’Educació Primària i als del 1r cicle de l’ESO.
 • Correspon al segon quadern de l’activitat de l’Ou a la poma (2).
 • S’inicia l’activitat amb la diferenciació de com eren els menjars a les ínsules i a les domus, en funció de les seves infraestructures, en l’observació, l’anàlisi i l’extracció de conclusions d’imatges i la lectura de textos. Així s’observen les tavernes i les cuines domèstiques i els alumnes poden construir-se’n una. Com a complement, es tracten els estris, segons l’ús, la tipologia dels materials i l’equivalència entre els actuals i els romans. Per tal de manipular els productes dels baguls, els nois/es han d’identificar quins d’ells pertanyerien a una ínsula o a una domus.