22. El legionari. Guia didàctica

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Jordi Tortosa Giménez
 • Marta Segura Pont
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 978-84-690-8591-2.

Contingut:

 • 2007, 12 pàgines en blanc i negre, 3 gràfics.

Descripció:

 • Quadern del professorat de l’activitat El Legionari, sobre el material didàctic dirigit als alumnes del cicle superior d’Educació Primària, ESO, CF i BAT.
 • Recull la programació i el solucionari de les activitats posteriors.

El llibre conté:

 • La programació: 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius. 4. El material va dirigit a…, 5. Temporització.
 • Les orientacions didàctiques: a partir de la lectura del llibre Records d’un legionari, com a activitats prèvies i el recull de les activitats de camp, que es faran al CdA de manera guiada per al professorat del CdA.
 • Solucionari de les activitats posteriors: que s’han de realitzar al centre, sobre temàtica científica (matemàtiques i física) relacionada amb el món romà.