(Català) 22. El legionari. Soldats romans retallables. Material del professorat (5)