22. Records d’un legionari a Tàrraco. Activitats (CS i 1r cicle de l’ESO)

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Hugo Prades

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 27 pàgines,  70  dibuixos en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CS i primer cicle de l’ESO.
  • Està dirigit als alumnes que han llegit el conte Records d’un legionari a Tàrraco. Les 26 activitats els permeten aprofundir en els continguts treballats i observar amb deteniment les il·lustracions.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

  • Activitats lúdiques i diversificades: la recerca d’errors, l’ordenació de processos, l’acoloriment de dibuixos, la localització i la identificació de parts i d’escenes, la compleció d’informació,  la lectura de textos, el treball del vocabulari, els mots encreuats…