22. El legionari

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Jordi Tortosa Giménez
 • Marta Segura Pont
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Dibuixos:

 • Hugo Prades.

ISBN:

 • 978-84-690-8592-9.

Contingut:

 • 2007, 60 pàgines, 11 fotos i 64 dibuixos en blanc i negre i color, 4 esquemes, 1 làmina d’adhesius amb textos i 1 altra amb 21 dibuixos en color.

Descripció:

 • Material didàctic per als alumnes del cicle superior d’Educació Primària, ESO, CF i BAT, que inclou els treballs de camp que es faran a l’aula d’interpretació del legionari del CdA i els treballs posteriors, per elaborar al centre. Els treballs de camp tracten aspectes generals, que es treballen en gran grup, sobre l’exèrcit romà, l’armament i l’uniforme d’un legionari, així com altres activitats específiques, separades en cinc racons, que els nois/es realitzaran de manera simultània i rotatòria.

El llibre conté:

Treballs de camp:

 • L’activitat s’inicia amb l’explicació sobre l’organització de l’exèrcit romà (la seva composició i estructura), en la qual es classifiquen, ordenen i col·loquen les enganxines amb els dibuixos dels principals personatges pertanyents a la piràmide social militar. Es continua amb l’avaluació dels diferents condicionants i requisits legals, intel·lectuals i físics necessaris per enrolar-se. S’observen i s’aprenen les diferents peces i els objectes que configuren l’armament, el vestuari i la impedimenta d’un soldat. A continuació, es proposen les feines per a cadascuna de les temàtiques a desenvolupar:
  • RACÓ I. ELS SOLDATS:  amb l’ajut d’uns franel·lografs, els alumnes diferencien l’uniforme d’un legionari (en què hauran de completar els textos mitjançant adhesius), d’un centurió (identificant-ne els errors) i d’un auxiliar (emplenant el nom de les peces).
  • RACÓ II. L’ESPIONATGE: els alumnes aprendran diverses estratègies usades per passar la informació secreta (els tatuatges, els coloms missatgers, els amagatalls i la criptografia).
  • RACÓ III. LES VIES: identificaran les tasques que els soldats podien fer, entre les quals estudien la maqueta d’una via romana.
  • RACÓ IV. ELS JOCS: els nois/es practiquen jocs habituals en l’oci d’un legionari.
  • RACÓ V. EL CAMPAMENT: a partir de la maqueta desmuntable d’un fort, els estudiants aprenen els diferents edificis que el composen i les seves funcions.
 • Com a conclusió final, els alumnes han d’ordenar 12 imatges i llurs textos que ens expliquen la història del legionari Claudius.

Treballs posteriors:

 • Inclouen activitats de repàs dels conceptes desenvolupats amb els treballs de camp, a més d’alguns problemes de matemàtiques i física de temàtica romana.

Inclou també un glossari amb 50 termes.