22. Una via romana

Autors:

  • Yasmine Larrañaga Sánchez
  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

  • 978-693-2596-4.

Disseny:

  • Josep Serra Valls.

Contingut:

  • Material del professor: 2004, 14 pàgines, 1 plànol de la Via Augusta en color, 4 fotos en color.

Descripció:

  • Material didàctic de documentació per als professors/es de l’ESO, CF I BAT.
  • Conté informació general sobre el per què es van construir les vies romanes; la història i la seva tipologia; qui va construir-les; els materials que s’empraven en la seva realització i altres elements que les configuraven. Mostra també un quadre amb les mesures de les amplades d’algunes de les principals vies romanes i afegeix un apartat de curiositats. S’usa com a base per a un posterior treball de camp.