(Català) 24. La maqueta de Tàrraco. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

Dibuixos:

ISBN:

  • 978-84-693-2595-7

Contingut:

  • 2012, 20 pàgines, 19 fotografies en color i 52 dibuixos en color o blanc i negre.

Descripció:

  • Material didàctic dirigit als alumnes de CS d’educació primària, ESO, CF, Batxillerat.
  • El material serveix per a facilitar l’observació, la deducció i la contextualització de les parts i els edificis de la maqueta de Tàrraco i facilita la comprensió urbanística de les restes romanes tarragonines.

El quadern conté:

  • Els apartats de: Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. El material va dirigit a…,5. Temporització, 6. Es realitza a… 7. Consells d’utilització del quadern, 8. Solucionari.