25. La higiene i l’estètica romanes. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • __

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 30 pàgines,  67  il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de l’ESO i Batxillerat.
  • Aquest material escrit es correspon amb el quadern de l’alumnat, en què el professorat pot trobar-hi la programació i les orientacions didàctiques i conté: 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. El material va dirigit a…, 5. Temporització, 6. Es realitza a…, 7. Orientacions didàctiques, 8. Solucionari.