3. Tàrraco des de l’aire. Material del professorat.

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Núria Roig Font
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • Hugo Prades

ISBN:

Contingut:

  • 2015, 11 pàgines, 16  dibuixos en color.

Descripció:

  •  Material didàctic dirigit a l’alumnat de CS i 1r cicle de l’ESO, DESTINAT A ANALITZAR I COMPREat.

EL QUADERN CONTÉ: les següents parts: Tàrraco; La muralla; Parts de la ciutat; 1. Part Alta, 2. Zona residencial; 3. Zona Portuària, 4. Zones suburbanes.