4. Les ciutats en el món romà. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Segura Pont
  • Jordi Tortosa Giménez
  • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

  • 2011, 16 pàgines, 26 dibuixos en blanc i negre.

Descripció:

  • Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a Les ciutats en el món romà, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté les orientaciones didàctiques i el solucionari d’aquelles pàgines que no es detallaven al dossier (de la 16 a la 33, de la 35 a la 43, la pàg. 44 i la pàg. 46).