(Català) 4. Les ciutats en el món romà. Material del professorat