4. Les ciutats en el món romà

Autors:

  • M. Antònia Ibáñez Serrahima.
  • Núria Montardit Bofarull
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

  • 699 – 6349 – X

Contingut:

  • 2001, 40 pàgines, 28 dibuixos en blanc i negre.

Descripció:

  • El quadern conté:  la programació, els consells d’utilització del material, la resolució de les activitats i una extensa bibliografia. En l’apartat de la introducció s’explica el procés constructiu d’una ciutat. A continuació, l’alumne/a haurà de realitzar les diferents activitats, manipulatives, actives i d’anàlisi detallada, de les diferents il·lustracions, per tal d’identificar-ne els pincipals edificis i localitzar-los a les poblacions antigues. El treball d’observació i deductiu propiciarà la resolució de les propostes didàctiques.

El llibre:

  • Material didàctic per a alumnes d’ESO i Batxillerat, destinat a preparar la visita de Tàrraco.
  • A més de la programació de la unitat didàctica i la bibliografia, el quadern recull el treball de l’alumne/a amb una informació sobre els models seguits pels romans en la construcció d’una ciutat. A continuació s’inclou l’explicació de cadascun dels edificis constitutius d’una urbs i una relació d’imatges desordenades dels monuments anteriors, per tal que els nois els identifiquin, retallin i enganxin sota el text que els correspon. Un cop els alumnes ja coneixen les parts bàsiques de la ciutat, les han d’identificar en els dibuixos reconstructius de diversos poblaments romans i, finalment, extreure’n una sèrie de conclusions, segons les directius dels arquitectes clàssics.