5. L’amfiteatre. Material del professorat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

 • 978.84.693.8126.7

Contingut:

 • 2010, 10 pàgines, 14 dibuixos en color i 1 fotografia.

Descripció:

Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a  a L’amfiteatre, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

 1. La introducció, amb l’explicació de com serà l’activitat.
 2. Els continguts desglossats.
 3. Els objectius esperats en acabar la seqüència didàctica.
 4. El material va dirigit a…
 5. La temporització de cada etapa.
 6. On es realitza.
 7. Les orientacions didàctiques per a les dues parts del treball, el previ, el de camp i el posterior.
 8. Les solucions de les activitats plantejades al dossier.