50. Tècniques constructives romanes. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • __

ISBN:

Contingut:

  • 2014, 29 pàgines, 57 il·lustracions en colors i blanc i negre.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de l’ESO i Batxillerat.
  • Material per al professorat que desenvolupa l’activitat i conté les següents parts: 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. El material va dirigit a…, 5. Temporització, 6. Es realitza a…, 7. Orientacions didàctiques, 8. Solucionari.