50. Tècniques constructives romanes

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Panadès Manresa
 • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

 • __

ISBN:

Contingut:

 • 2014, 27 pàgines, 57 il·lustracions en color i blanc i negre.

Descripció:

 • Material didàctic adreçat als alumnes de l’ESO i Batxillerat.
 • Aquesta aproximació didàctica a l’arquitectura conté els següents apartats:
 1. L’arquitectura romana.
 2. Els treballadors: 2.1. Els caps, 2.2. Els obrers especialitzats, 2.3. Els obrers no especialitzats.
 3. Els materials: 3.1. L’argila, 3.2. Les pedres, 3.3. Les pedreres locals,  3.4. El formigó.
 4. La planificació: 4.1. La inspecció del terreny, 4.2. La representació dels edificis, 4.3. La transformació del terreny.
 5. La construcció: 5.1. L’inici dels fonaments, 5.2. Els suports: els murs (arquitectura en pedra i mixta), 5.3. Els suports: les columnes, 5.4. Els arcs i les voltes.