51. La torre del Escipions

Autors:

 • M. Antònia Ibáñez Serrahima.
 • Núria Montardit Bofarull.
 • Jordi Tortosa Giménez.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls

Dibuixos:

 • Hugo Prades

ISBN:

 • 84-699-6350-3

Contingut:

 • 2002, 57 pàgines, 67 dibuixos, 3 fotos, 6 gravats antics, més un full d’enganxines en color per fer un trencaclosques i una maqueta del monument.

Descripció:

 • Material didàctic destinat a alumnes d’ESO i de Batxillerat.
 • La visita i l’estudi del mausoleu és l’excusa per tal d’aprofundir en el món de la mort en època romana.
 • El dossier es troba dividit en dues parts: el material del professorat amb la programació, els consells per a l’ús del llibre i la bibliografia; i el material de l’alumne/a, amb la proposta d’activitats per a abans, durant i després de la visita.

El contingut del llibre és el següent:

Treballs previs:

 • Partim de l’hipotètic testament del propietari del mausoleu i seguim amb la presentació de la seva família i la identificació dels diferents passos del ritual funerari. Treballem les diferents tipologies d’enterrament segons la condició social del mort i el recorregut fúnebre per la ciutat. Per últim, analitzem les tasques dutes a terme en la construcció i les eines emprades.

Treballs de camp:

 • In situ, es treballen diferents aspectes que ajuden a l’observació i  a la comprensió del monument: la localització, l’origen del material, la vegetació, la decoració, les fonts històriques, les mesures, els materials, l’estructura, una possible reconstrucció, la iconografia i les millores de l’entorn del monument.

Treballs posteriors:

 • Proposem la comparació entre els rituals romans i els actuals, alguns aspectes cronològics, unes activitats empàtiques, de conceptes i de vocabulari, com a avaluació de la seqüència didàctica.

Glossari:

 • 50 termes.