51. La torre dels Escipions (maqueta)

Autors:

  • M. Antònia Ibáñez Serrahima.
  • Núria Montardit Bofarull.
  • Jordi Tortosa Giménez.
  • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

  • Josep Serra Valls

Dibuixos:

  • Hugo Prades

ISBN:

  • 84-699-6350-3

Contingut:

  • 2002, làmina a-2 i 1 full a-4, en color.

Descripció:

  • Material didàctic destinat a alumnes de l’ESO i de Batxillerat. La maqueta del mausoleu acompanya a la publicació de La Torre dels Escipions, base per a la comprensió del món de la mort en l’època romana i poder arribar a l’estudi del monument. Conté una base i 5 peces retallables, per tal de construir els tres cossos de l’edifici, tot seguint les instruccions. El full annex conté una informació bàsica del mausoleu: la cronologia, la finalitat, la tipologia, el per què del nom, la localització, les parts, la inscripció i la mitologia.