51. La torre dels Escipions. Material del professorat