60. El trencaclosques d’una ciutat romana. L’estructura i els edificis. Material del professorat

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

Dibuixos:

 • Hugo Prades i altres

ISBN:

 • 978-84-695.0654.7

Contingut:

 • 2011, 16 pàgines, 18 il·lustracions en color.

Descripció:

 • Material didàctic dirigit als alumnes de CS i ESO.
 • Aquest dossier explica tot el procés constructiu que els alumnes hauran de seguir en la composició de la seva ciutat romana, segons les orientacions donades.

El quadern conté els següents apartats:

 • 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. Orientacions didàctiques: com realitzar l’activitat, pas a pas, i solucionari de les actuacions.