63. Tàrraco arriba a l’escola

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Ponts
 • Jordi Tortosa Giménez
 • Maria Joana Virgili

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

 • __

ISBN:

 • __

Contingut:

 • 2010, 8 pàgines,  50 il·lustracions.

Descripció:

 • Material dirigit als alumnes de CS D’educació Primària i els de primer cicle de l’ESO.
 • Dossier que proposa algunes activitats sobre la ciutat de Tàrraco i contextualitza alguns edificis. A més, presenta el ritual funerari més habitual.

El quadern conté:

 • 5 activitats sobre la ciutat i una altra sobre la mort i l’enterrament.