63. Tàrraco, la ciutat romana (treballs de camp)

Autors:

 • Joan Aluja Miró.
 • Rosa Moragues Cornadó.
 • M. Joana Virgili Gasol.

ISBN:

 • 978-84-693-2594-0.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Contingut:

 • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

Descripció:

 • Material didàctic destinat a alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
 • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

 • Unitat de Programació. Guia didàctica.
 • Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors.
 • Retallables.

Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs de camp

Estan dissenyats com a fulls solts o petits quaderns, ja que permeten una selecció molt personalitzada i acurada per part de cada professor/a, a l’hora de realitzar la seqüència didàctica amb els seus alumnes. Consta de:

 • El Museu Nacional Arqueològic: l’arquitectura (2 pàgs.), els mosaics (2 pàgs.), les joguines (4 pàgs.), l’escultura (9 pàgs.)
 • L’amfiteatre (3 pàgs.)
 • Les muralles (12 pàgs.)
 • L’aqüeducte (4 pàgs.)
 • L’Arc de Berà (2 pàgs.)
 • El fòrum local (4 pàgs.)
 • Un carrer (2 pàgs.)
 • El Pretori (2 pàgs.)
 • El circ (4 pàgs.)
 • La pedrera romana del Mèdol (2 pàgs.)
 • La Torre dels Escipions (3 pàgs.)
 • El mausoleu de Centcelles (2 pàgs.)