63. Tàrraco, la ciutat romana (treballs posteriors)

Autors:

 • Joan Aluja Miró.
 • Rosa Moragues Cornadó.
 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

ISBN:

 • 978-84-693-2595-7.

Contingut:

 • 1994, carpeta que conté una unitat de programació Tàrraco, la ciutat romana.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de cicle superior d’Educació Primària i 1r cicle de l’ESO.
 • Tot el material de la carpeta està dissenyat per tal de treballar la ciutat de Tàrraco, des de múltiples vessants.

La carpeta conté:

 • Unitat de Programació. Guia didàctica
 • Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs previs, treballs de camp i treballs posteriors.
 • Retallables

Activitats d’aprenentatge i materials complementaris: Treballs posteriors

Estan dissenyats com a fulls solts o petits quaderns, ja que permet una selecció molt personalitzada i acurada per part de cada professor/a, a l’hora de realitzar la seqüència didàctica amb els seus alumnes. Conté:

 • L’expansió territorial. L’Imperi romà (1 pàg.)
 • Què se n’ha fet dels romans? I dels romans de Tàrraco? (12 pàgs.)
 • Vocabulari.
 • Vols construir una casa romana? (MAQUETA).