64. De l’ou a la poma (CS i ESO). Guia didàctica

Autors:

 • M. Antònia Ibàñez Serrahima
 • Ada Jiménez Sales
 • Yazmine Larrañaga Sánchez
 • Núria Montardit Bofarull
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona

Disseny:

 • Josep Serra Valls

Dibuixos:

 • Hugo Prades

ISBN:

 • 84-68895814

Contingut:

 • 2004, 20 pàgines.

Descripció:

 • Material del professor/a corresponent al treball didàctic De l’ou a la poma. Està desenvolupada la programació de la seqüència didàctica amb: la presentació del treball, la relació dels continguts, els objectius, la temporització i els nivells als que va dirigit el material.
 • Alhora s’inclouen les solucions de les activitats dels tres quaderns que integren els treballs (Els aliments, La cuina i Els àpats), així com els consells d’utilització dels materials escrits i els manipulatius inclosos en els baguls de préstec.
 • I una extensa bibliografia.