65. Roma a la moda. Material del professorat

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • __

ISBN:

  • 978.84.693.8117.6

Contingut:

  • 2014, 19 pàgines,  81  il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CS i ESO.
  • Aquest dossier per al professora permet treballar el vestuari romà de forma activa i atractiva amb els alumnes.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

  • Els apartats de: 1. Justificació, 2. Continguts, 3. Objectius, 4. El material va dirigit a…, 5. Temporització, 6. Es realitza a…, 7. Orientacions didàctiques, 8. Solucionari.