65. Roma a la moda

Autors:

  • Núria Montardit Bofarull
  • Marta Panadès Manresa
  • Jordi Tortosa Giménez

Edita:

  • CdA de la ciutat de Tarragona

Dibuixos:

  • __

ISBN:

  • 978.84.693.8117.5.

Contingut:

  • 2014, 19 pàgines,  81  il·lustracions en color.

Descripció:

  • Material didàctic adreçat als alumnes de CS i l’ESO.
  • Aquest quadern va acompanyat d’un bagul amb vestuari. Ela alumnes treballen les fonts primàries i les secundàries per a comprendre’n la vida quotidiana.

A més de la programació i de l’explicació de la unitat didàctica, el quadern conté:

  • Els apartats de: 1. Els materials, 2. Els tints, 3. El vestuari masculí, 4. El vestuari femení, 5. El calçat, 6. Els complements.